PAGRINDINĖS KLUBO TAISYKLĖS

Taisyklės pagrįstos sveiku protu. Negalima pateisinti tingumo ir taisyklių nesilaikymo. Tyčinis taisyklių nesilaikymas yra rimtas įžeidimas karate filosofijoje. Atkakliai vykdykite taisykles, nes jos yra jūsų mokymo dalis. Su laiku jos taps jūsų antra prigimtimi.      Dodžo – tai ne tik sporto salė arba koks nors senas treniruoklių centras. Su juo turi būti elgiamasi kaip su religine šventykla, kuri reikalinga susikoncentruoti, norint tobulinti dvasią. Karate-do reikalauja charakterio tobulinimo, o ne didelių raumenų. Rūpinkitės ir didžiuokitės savo “dodžo”, priimkit jį kaip šventyklą. Paprastas baltas kostiumas, kurį nešioja kiekvienas (nuo vadovų iki naujokų) primena tokią gerovę, kaip kuklumas. Visi žmonės yra lygūs ir tik iliuzija leidžia manyti, kad kažkas yra geresnis. Žmonės skiriasi tik požiūriu į treniruotes, atkaklumu ir širdies kuklumu. Niekas ilgai neklausys pagirūno, net jeigu jis yra galingas (stiprus). Būkit kantrūs moksle. Labai dažnai karate laiko tik grubiu ir reikalaujančiu daug energijos sportu, kuris tarnauja tik nereikšmingiems tikslams ir moko savo narius, kaip mušti vienam kitą bjauriausiais būdais. Be mandagumo “dodžo” greittampapilnu grubių ir piktų žmonių. Būkite nuoširdūs įsisavinant ir įgyvendinant “dodžo” etiketą. Ceremonija be nuoširdumo yra veidmainystė, kuri nepuošia kovotojo. Karatistas turi išsiskirti savo mandagumu, sveiku akių blizgesiu ir judrumu.

 

Kyokushin karate klubo ‘IPPON’ sportininkams:

 • Treniruočių lankymas yra privalomas
 • Jeigu negalite atvykti į treniruotę – privalote pranešti savo treneriui SMS žinute (nurodant priežastį, kodėl neatvykstate į treniruotę) arba paskambinti.
 • Nepagarba arba ginčai su treneriais netoleruojami. Treniruotės metų sportininkas privalo vygdyti trenerio nurodimus ir laikytis etiketo. Dodžo etiketas yra aprašytas: www.ippon.lt
 • Vėlavimas į treniruotes netoleruotinas! Tai rodo Jūsų neatsakingumą.
 • Į treniruotes atvykti su tvarkinga sportinę apranga, (kimono sportininkas privalo įsigyti po pirmo mėnesio treniruočių)
 • Treniruočių metu privaloma turėti kojų ir rankų apsaugas. Papuošalai turi būti nuimti. (neturint  kojų ir rankų apsaugų sportininkas neprileidžiamas prie darbo porose).
 • Prieš/po treniruotes taip pat svarbu pasirūpinti savo sveikata – rengtis pagal oro sąlygas, neperšalti.
 • Privaloma laiku susitvarkyti medicinines pažymas, kitu atveju, galite būti nepriimti į treniruotes. Sveikatą pasitikrinti būtina mažiausiai 2-3 kartus per metus
 • Mėnesinius mokesčius  reikia sumokėti iki einamojo mėnesio 9 d. Jei nėra galimybės to padaryti – parašote prašymą atidėti mokėjimą vėlesniam laikui.
 • Informacija, susijusi su treniruotėmis ir varžybomis, jų pakeitimais, yra pranešama per treniruotes, bei www.facebook.com grupėje Kyokushin Karate Klubas «IPPON» “ arba mūsų tinklapyje www.ippon.lt
 • Treniruotės metų visada su savimi turite turėti vandens atsargų (mažiausiai 0.5l buteliuką).
 • Treniruotės metų saugote inventorių
 • Potreniruotės pasiimate vertingus daiktus, nepaliekate kitų savo daiktų (drabužių, vandens buteliukų ir kt.), laikotės tvarkos taisyklių ten kur treniruojatės. ·        Prieš/po treniruotės nevalgyti sunkaus maisto mažiausiai  1 val. – 1,5 val. (mėsos patiekalų, bulvinių patiekalų, saldumynų). Patartina valgyti vaisius ir gerti skysčius.
 • Į varžybas atvykti su tvarkingu švarių kimono(dogi), turėti vasas reikiamas apsaugas.
 • ·        Klubo sportininkai turi buti kaip šeima, palaikydami vieni kitus, padėdami vieni kitiems, gerbdami kiekvieno iš mūsų nuomonę ir pastangas — tik tada mės  tampame dar stipresne  ir draugiškesne komanda.

 OSU!

“DODŽO” ETIKETO TAISYKLĖS

1. Įeinant ir paliekant “dodžo” visada atsistokit veidu į priekį, nusilenkit ir pasakykit: “Os”.
2.Pavėlavęs į užsiėmimus, priklupkit ant kelių “saiza” pozoje veidu į paskutines grupės eiles. Laukit užmerkę akis “mokuso”. Kai į jus kreipsis, nusilenkit, likdami “saiza” pozoje. Kai jums leis dalyvauti užsiėmime – atsistokit, garsiai pasakykit: “Os” ir prisijunkit prie paskutinių grupės eilių.
3. Nenusiimkit jūsų “dogi” (kimono) dalių per treniruotę, kol jums to neleis padaryti.
4. Nevalgykit, nekramtykit gumos, nerūkykit ir negerkit “dodžo” (salėje).
5. Kai jūsų prašo atsistoti į tam tikrą pozą arba užimti tam tikrą vietą treniruotės pradžioje arba pabaigoje, judėkit greitai, nevaikščiokit lėtai.
6. Niekada nebandykit atlikti “kumite” (dvikovos) be instruktoriaus. Praktikuojant “kumite” su juodo diržo savininku, darykite viską, ką pajėgiate, bet su derama pagarba šiam laipsniui. Jei jums atrodo, kad galite mušti stipriau, muškit, bet atminkite, kad dvikovoje atsižvelgiama į jūsų žemesnį laipsnį, todėl nemušama iš visos jėgos.
7. Nekvieskite į “kumite” kovotoją, kurio laipsnis yra aukštesnis. Bet neatsisakykite, jeigu jus pakvietė aukštesnio laipsnio kovotojas.
8. Susikaupkit, būkit dėmesingi per treniruotes. Stenkitės, kad treniruočių metu nei jūs, nei kiti mokiniai negautų traumų.
9. Neišeikit iš eilės be instruktoriaus leidimo. Negalima eiti tarp eilių arba tarp instruktoriaus ir atliekančio pratybas asmens.
10. Kreipkitės į instruktorių “Sensej”, “Sempaj” arba “Šichan”. Nesikreipkit į instruktorių vardu.
11.Nesibarkit, nekikenkit, nekalbėkit, nesidėkit atsipalaidavę ir būkit dėmesingi treniruotėse. Rimtai žiūrėkite į treniruotes. Tai ne vieta juokauti. Karatistas visada budrus ir gerai elgiasi. Aukšto laipsnio turėjimas (ypač juodojo diržo) neleidžia atsipalaiduoti ir negerbti “dodžo”. Negaišinkit savęs ir kitų. Mokinys privalo pasilikti “dodžo” iki paskutinio ritualinio nusilenkimo treniruotės pabaigoje. Šios taisyklės nesilaikymas nepriimtinas.
12.Jūsų “dogi” (kimono) visa turi būti švarus ir sutvarkytas, diržas turi būti išdžiovintas, bet neišskalbtas, nes jis simboliškai yra jūsų atkaklumo treniruotėse įrodymas. Mokykitės gerbti diržą, kaip treniruočių atkaklumo simbolį.
13.Atidžiai klausykite instruktoriaus nurodymus. Nepamirškite, kad instruktorius nepaprašys jūsų padaryti tai, ką nedaro pats. Vykdykit visus instruktoriaus nurodymus, garsiai sakydami: “Os”.
14. Instruktorių reikia gerbti. Karate prasideda ir baigiasi mandagumu. Jeigu jūs negalite parodyti pagarbos kitam žmogui, kuris skiria savo laiką jūsų mokymui, tai jūs nepriklausote karate. Niekada nesiginčykitedėljo/jos nurodymų, niekada nekalbėkite salėje, jeigu instruktorius jūsų nepaklausė. Toks paklusnumas leidžia atsirasti tarpusavio pasitikėjimui tarp mokinio ir instruktoriaus, kuris pagreitina įsisavinimą ir mokimo procesą.
15. Nenešiokite į treniruotes papuošalų, tai padės užtikrinti jūsų saugumą.
16.Jūsų nagai (rankų ir kojų) turi būti švarūs ir trumpai nukirpti. Treniruotėse jūs dirbate su kitais žmonėmis – gerbkite juos. Niekam nepatinka treniruotis su nešvariais žmonėmis.
17.Būtinai nueikite į tualetą iki treniruotės. Atsitiktinis smūgis į pilvą (arba šlapimo pūslę) gali būti labai pavojingas. Stenkitės nepamiršti, kad treniruotis su pilnu skrandžiu nesveika, todėl nevalgykit bent valandą iki užsiėmimo.

SĖKMĖS JUMS SIEKIANT TIESOS!