STOVĖSENOS: Yoi Dachi,
Fudo Dachi,
Zenkutsu Dachi
RANKŲ TECHNIKA: Oi jodan /Chudan/ Gedan Tsuki,
Morote jodan/ Chudan/ Gedan Tsuki.
GYNYBA: Seiken Jodan Uke,
Seiken Mae Gedan Barai.
KOJŲ TECHNIKA: Hiza Ganmen Geri,
Kin Geri.
TEORIJA: Karate gi dėvėjimas, lankstymas, diržo užrišimas.
Dojo etiketas.
Sveikinimosi formos.
Kyokushinkai reikšmė, simbolis.
Kyokushin karate įkūrėjas.
FIZINIS PASIRUOŠIMAS: 3min. Kin Geri (hidari, migi)
25 atsispaudimai,
30 pritūpim