STOVĖSENOS: Kake Dachi
RANKŲ TECHNIKA: Chudan Hi ji Ate,
Chudan Mae Hi ji Ate,
Jodan / Chudan Age Hi ji Ate,
Oroshi Hi ji Ate,
Ushiro Hi ji Ate (Ura).
GYNYBA: Shuto Juji Uke Jodan /Gedan .
KOJŲ TECHNIKA: Mae Kakato Geri Jodan / Chudan / Gedan.
KATA: Pinan Sono Yon.
KUMITE: Ji yu Kumite su 20 priešininkų..
TEORIJA: Technikos ir varžybų terminų žinios.
Meditacija.
FIZINIS PASIRUOŠIMAS: 8 min.Mawashi Geri Gedan,
8 min. Yoko Geri Chudan Ji yu Kamae keičiant,
45 atsispaudimai (30 Nukite )
80 pritūpimų