RANKŲ TECHNIKA: Hiraken Tsuki Jodan /Chudan, 
Hiraken Oroshi Uchi, 
Haisu Uchi Jodan / Chudan, 
Hiraken Mawashi Ushi, 
Jodan Age Tsuki. 
GYNYBA: Koken Uke Jodan /Chudan /Gedan 
KOJŲ TECHNIKA: Tobi nidan Geri 
Tobi Mae Geri
KATA: Pinan Sono Go 
Geksai Dai 
RENRAKU: Gedan Barai Seiken Ago Uchi — 
Seiken Gyaku Chudan Tsuki- 
Mae Geri-Mawashi Geri-Ushiro Geri- 
Mae Gedan Barai- 
Seiken Gyaku Chudan Tsuki 
KUMITE: Ji yu Kumite su 25 priešininkais 
TEORIJA: Klausimai apie vadovavimo treniruotėms teoriją ir praktika. 
FIZINIS PASIRUOŠIMAS: 4 min. Mae Tobi Geri, 
4 min. Tobi Nidan Geri, 
30 atsispaudimų ant 3 pirštų, 
20 atsispaudimų Koken, 
90 pritūpimų.