RANKŲ TECHNIKA: Ryutoken Tsuki Jodan /Chudan,
Nakayubi Ippnken Jodan/Chudan,
Oyayubi Ipponken Jodan / Chudan,
GYNYBA: Kake Uke Jodan /Chudan,
Haito Uchi Uke Chudan.
KOJŲ TECHNIKA: Jodan Uchi Haisoku Geri,
Oroshi Uchi Kakato Geri,
Oroshi Soto Kakato Geri,
Tobi Yoko Geri.
KATA: Yantsu, Tsuki no.
RENRAKU: a) Oi Tsuki — Gyaku Tsuki — Oi Tsuki —
Shita Tsuki;b)Mawashi Geri — Oi Tsuki — Gyaku Tsuki —
Mawashi Geri.
KUMITE: Ji yu Kumite su 30 priešininkų
TEORIJA: Žinios apie teisėjo darbą, komandos,
vadovavimas kovai.
FIZINIS PASIRUOŠIMAS: 5 min.Yoko Tobi Geri,
5 min.Oroshi Uchi Kakato Geri
Ji yu Kamae keičiant,
30 atsispaudimų ant 2 pirštų,
20 atsispaudimų Koken,
100 pritūpimų.